Ürün Kodu

A40406

Ürün Adı

Trakeostomi Simülatör Maketi

Ürün Açıklaması

Trakes anatomisi standarttır, trakea hissedilebilir.

Dorsal pozisyon ve boyun uzamasını simüle eder.

Perkütanoz trakeostomi, türlü insizyonları içerir

  • Uzunlamasına komresyon insizyonu,
  • Çapraz insizyon,
  • Çaprazlama kesişen insizyon,
  • U şekilli ve ters U şekilli insizyon.

Krikotiroidotomi endotrakeal entübasyon vardır.