Ürün Kodu

A40607

Ürün Adı

Santral Venöz Kateterizasyon Simülatör Maketi

Ürün Açıklaması

Bu model jugular arter, karotis, A. Subleklvukula damar, femoral arter ve damar vardır. Ayrıca dahili şahdamarı, köprücük altı damar ve femoral damarın ponksiyon eğitimi de yapılabilir..

Model üzerinde uzun kanül kateterizasyon eğitim de yapılabilir. Simüle edilmiş karotis ve femoral arter nabzı mevcuttur. Klavukula anatomi yapısı ve femoral arter yapısı model üzerinde yer almaktadır.